KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

JNTL Turkey Tüketici Sağlığı Limited Şirketi (“Şirket”/ “Veri Sorumlusu”) olarak Şirketimizin profesyonel ilişkilerine değer vermekte ve sizlerin gizliliğini önemsemekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”), www.neostrata.com.tr web sitesi üzerinden elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla sizlere sunmaktayız.

Kişisel Verileri Elde Etme Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, web sitemizi ziyaret ettiğinizde ya da web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla talebinizi ilettiğinizde otomatik yöntemlerle elde etmekteyiz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Bu Aydınlatma Metni kapsamında, iletişim formu aracılığıyla bizimle paylaşabileceğiniz kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi ve diğer kişisel verilerinizi, çerez verilerinizi, IP adresi bilginizi, tarayıcı ve cihaz bilgilerinizi işlemekteyiz. Sizden özel olarak talep etmediğimiz sürece bizimle özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı rica ederiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 • Kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, mesleki deneyim bilgilerinizi (çalıştığınız kurum ve unvan gibi), iletişim formu aracılığıyla bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verileriniz web sitesi aracılığıyla bize ilettiğiniz ürünlere ilişkin bilgi taleplerinizi yanıtlamak, şikayet ve taleplerinizi değerlendirebilmek ve cevaplayabilmek ve diğer sorularınızı yanıtlayabilmek ve bu sayede hizmet kalitemizi arttırabilmek için KVKK’nın 5/2/f bendi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenmektedir.
 • IP adresi bilginizi ve tarayıcı ve cihaz bilgilerinizi web sitesinin kullanım seviyesini hesaplamak, sunucu sorunlarını teşhis etmek, web sitesini yönetimini gerçekleştirmek ve web sitesinin düzgün çalıştığından emin olmak amacıyla KVKK’nın 5/2/f bendi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenmektedir.
 • Çerez bilgileri web sitesinin güvenliğini sağlamak, dil tercihlerinizi hatırlayabilmek, web sitesinin işleyişini kullanıcı deneyimini kontrol edebilmek için KVKK’nın 5/2/f bendi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenmektedir. Pazarlama çerezleri ise KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanız alınarak işlenmektedir. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgilere Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin aktarım amacı ve alıcı grupları:

 • İletişim çalışmalarının yürütülebilmesi için hizmet aldığımız servis sağlayıcılarımızla,
 • Tarafımızca iç idari süreçlerimizin yürütülmesini sağlamak amacıyla Şirket’in yurt içinde yer alan grup şirketleri ile,
 • Veri tabanı, veri analizi, bilişim teknolojileri hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta ve doğrudan posta teslimi hizmetleri, denetim ve diğer hizmetlerin tanımlanan amaçlar kapsamında sunulmasını sağlamak amacıyla hizmet sağlayıcılarımızla,
 • Yasaların gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer resmi kurum ve kuruluşlarla, ve
 • Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, ticari işletmemizin, varlıklarımızın veya hisselerin yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim, devir, transfer veya başka yolla elden çıkarılması (veya iflas veya benzeri işlemler) durumunda üçüncü şahıslarla.

Ayrıca, (a) ikamet ettiğiniz ülke dışında bulunan yasaları da içerebilecek şekilde yasal süreçlere veya yürürlükteki yasalara uymak; (b) yürürlükteki yasalar uyarınca, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yetkilileri de kapsamak üzere, kamu ve hükümet yetkililerinden gelen taleplere cevap vermek; (c) hüküm ve koşullarımızı uygulamak; ve (d) haklarımız, gizliliğimiz, güvenliğimiz, varlıklarımız ve / veya iştiraklerimizin, sizin veya başkalarının haklarını korumak amaçlarıyla verilerinizi işleyebilir veya aktarabiliriz. Verilerinizi belirtilenlerin dışında sizin onayınızı aldıktan sonra başka şekillerde de işleyebilir ve aktarabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Tarafımızca iç idari süreçlerimizin yürütülmesini sağlamak amacıyla raporlama süreçleri ve kullanılan global uygulamalar vasıtasıyla Türkiye iştiraki olduğumuz JNTL Turkey Tüketici Sağlığı Limited Şirketi de dahil olmak üzere Kenvue ın yurt dışında yer alan grup şirketlerimiz ile ve yurt dışında yer alan servis sağlayıcılarımızla paylaşmaktayız. Grup şirketlerimizin listesini https://investors.kenvue.com/financials-reports/sec-filings/default.aspx- Amerika Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu aracılığı ile Kenvue'nin müteakip dosyalarına erişebilirsiniz. Şirket, müştereken kullanılan Kişisel Bilgilerin yönetiminden sorumlu taraftır

Haklarınız ve İletişim

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca kullanabilmek için bizimle;

(i) Ertürk Sok. Keçeli Plaza No:13 34810 Kavacık Beykoz/İstanbul adresine şahsen başvurarak,

(ii) [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine ya da

(iii) sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz olması halinde [email protected] adresine e-posta ileterek

iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

JNTL Turkey Tüketici Sağlığı Limited Şirketi